SMS CORPORATION
SMS CORPORATION
HOME / WHAT'S NEWS / Corporate Social Responsiblity / Siam Quality Starch Co., Ltd. : สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย

Siam Quality Starch Co., Ltd. : สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย

วันที่ 23 กันยายน 2562
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติบริษัท​ สยาม​ ควอลิตี้​ สตาร์ช​ จำกัด​ เข้าพบ เพื่อมอบโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน​ และเงินสนับสนุนครูผู้สอนพิเศษภาษาอังกฤษ แด่โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ไปจังหวัดเคลื่อนที่ที่ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ และได้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ​ ในโครงการผู้ว่าพบผู้ประกอบการ ประจำปี 2562 โดยท่านได้ฝากให้ทาง​ บริษัทฯ ได้พิจารณาสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย
ซึ่งทางคณะผู้บริหาร​บริษัทฯ​ได้เห็นสมควรที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนดังกล่าว