SMS CORPORATION
SMS CORPORATION
HOME / CAREER / พนักงานคุมเครื่อง

พนักงานคุมเครื่อง

พนักงานคุมเครื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต
  • ตรวจเช็ค ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในเบื้องต้น
  • วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น กรณีเกิดปัญหา

คุณสมบัติ :

  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียนนักศึกษาภาควิชาทหารมาแล้ว
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเลคทรอนิกส์,ช่างยนต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในอุตสาหกรรมการผลิต
  • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน, อดทน, ซื่อสัตย์
  • สุขภาพแข็งแรง เรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและวิเคราะห์ปัญหาได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

ปฏิบัติงานประจำที่ : ปทุมธานี

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป  –